VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVVIZSGÁLATA:

Társaságunk vállalja a gazdasági társaságok által a magyar számviteli jogszabályok alapján összeállított beszámolójának a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kötelezően előírt magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálatát. A könyvvizsgálatot, Standardok által előírt, társaságunk által meghatározott munkaprogram alapján könyvvizsgáló asszisztens bevonásával végezzük.

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA:

Társaságunk vállalja megyei és városi önkormányzatok, valamint egyéb költségvetés alapján gazdálkodó intézmények beszámolójának, zárszámadásának és költségvetésének a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kötelezően előírt magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálatát. A könyvvizsgálatot, Standardok által előírt, társaságunk által meghatározott munkaprogram alapján könyvvizsgáló asszisztens bevonásával végezzük. A megyei és városi önkormányzatok könyvvizsgálata esetében vizsgálati területünk kiterjed az önkormányzat intézményrendszerére is.

EGYÉB SZERVEZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA:

Társaságunk vállalja egyéb szervezetek / Lakásszövetkezetek, Társasházak, Egyesületek, Alapítványok…stb. / által a számvitelről szóló hatályos törvény és  Kormány rendelet alapján összeállított éves beszámoló könyvvizsgálatát. Szükség esetén figyelemmel a közhasznú szervezetekről szóló hatályos törvény előírásaira.

TÁMOGATÁSOK KÖNYVVIZSGÁLATA:

Társaságunk vállalja gazdasági társaságok és költségvetés alapján gazdálkodó intézmények számára folyósított Uniós és Hazai támogatások felhasználásának, elszámolásának, a támogatási szerződésben foglaltaknak és a hatályos jogszabályi előírásoknak, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara útmutatójában foglaltak felhasználásával történő könyvvizsgálatát.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését szolgáltatásainkkal, keressen fel bennünket az oldalunkon található elérhetőségek valamelyikén!

Kérdezek

ÁTALAKULÁSI VAGYONMÉRLEG KÖNYVVIZSGÁLATA:

Társaságunk vállalja a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével az átalakulások /összeolvadás, beolvadás, kiválás, szétválás, más gazdasági társasággá történő átalakulás/ vagyonmérleg- és az azt alátámasztó vagyonleltár tervezetének, valamint a végleges vagyonmérlegének és az azt alátámasztó vagyonleltárának könyvvizsgálatát.

APPORTÉRTÉKELÉS:

Társaságunk vállalja gazdasági társaságok részére a törzstőke tagok által nem pénzbeli hozzájárulás formájában történő biztosításának /apport/ felülvizsgálatát. A vizsgálatról apport érték tanúsítványt bocsátunk ki, mely alkalmas a cégbíróság és a tulajdonosok felé az apport értékének igazolására.

VAGYONÉRTÉKELÉS ÉS ÜZLETRÉSZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA:

A cégtulajdonos gyakran nem rendelkezik megbízható információkkal saját cége vagy a cégben levő saját üzletrésze valós piaci értékével. Társaságunk rendelkezik az értékeléshez szükséges sokoldalú szakmai tudással és tapasztalattal, melyet szakembereink halmoztak fel az elmúlt időszak ilyen jellegű tevékenységei során. Az üzletrész értékelés elvégzésekor figyelembe vesszük a társaság üzleti szférában elfoglalt helyét és működési sajátosságait.

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK-, INTÉZMÉNYEK ÁTVILÁGÍTÁSA:

Társaságunk vállalja gazdasági társaságok és költségvetés alapján gazdálkodó intézmények teljes körű és a megbízó által körülhatárolt részleges átvilágítását. A társaságunk által elvégzett átvilágítás a megbízó működésének fontosabb részterületeire terjedhet ki: Gazdasági-, Munkaügyi-, Informatikai-, Szervezeti átvilágítás.

Átvilágításunk elvégzése után a társaság tulajdonosa, menedzsmentje / a fenntartó önkormányzat polgármestere, az intézmény vezetője, vagy a társaság leendő tulajdonosa részére készített jelentés alapján jelentősen növelhető a szervezet működésének hatékonysága, vagy jelentősen csökkenthető a társaság üzletrészét megvásárló leendő vevő befektetési kockázata.

PARTNEREINK